Disclaimer & Privacy

Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Grevenbedrijfswagens.nl is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Met andere woorden: Alle moeite is genomen om de informatie op deze internetsite zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer voor aanschaf via lease bij Greven Bedrijfswagens de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Alle informatie op deze website is dan ook onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Alle afbeeldingen (plaatjes, illustraties, logo's, zegels en foto's) op de website van Grevenbedrijfswagens.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Privacy

Het waarborgen van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Deze privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop wij, Grevenbedrijfswagens.nl, persoonsgegevens verwerken in het kader van onze bedrijfsvoering. Daaronder is mede begrepen de verwerking van gegevens via onze website (https://www.grevenbedrijfswagens.nl/). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de aan het einde van deze privacyverklaring vermelde contactgegevens

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) klanten, leveranciers en overige relaties, van sollicitanten, alsmede van websitebezoekers. Wij verkrijgen uw gegevens 1) van u zelf, 2) van derden (zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers, leveranciers en ketenpartners), of iii) uit openbare bronnen, zoals bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Gegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

 • Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkt en uw functie;
 • Financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • Persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleidings- en loopbaangegevens;
 • Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden.

We verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en (indien van toepassing) de toestemming u ons heeft gegeven.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- en acquisitiedoeleinden

Wij gebruiken uw (contact)gegevens voor het doen van commerciële reclame-uitingen voor diverse maatschappelijke en/of eigen ontwikkelde uitgaven voor diverse maatschappelijke partners. Ook kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, uitnodigingen of aanbiedingen voor overige producties en/of uitgaven en gerelateerde producten.

Het uitvoeren van een overeenkomst

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is ter voorbereiding (inclusief de uitwisseling van gegevens voor offertes), uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van een bestelling of opdracht.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Wij verwerken uw gegevens voor zover dat nodig is om wettelijke verplichtingen na te leven. Zoals bijvoorbeeld het voeren van een administratie en het verstrekken van informatie aan de belastingdienst en toezichthouders.

Sollicitaties en recruitment

De gegevens die u met ons deelt indien u bij ons solliciteert (via e-mail/post of via social media) of die wij via recruiters ontvangen, verwerken we om contact met u op te nemen voor onze sollicitatieprocedure en uw sollicitatie te behandelen.

Gebruik en verbetering van onze website

Wij verwerken statistische gegevens over het bezoek aan en gebruik van onze website. Dit doen we om de inhoud, indeling en het gebruik van onze website te analyseren en te verbeteren.

Overige verwerkingen

Wij verwerken uw gegevens ook om eventuele vragen of klachten te behandelen.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

 • a. De uitvoering van een overeenkomst met u of om voor het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • b. Een gerechtvaardigd belang;
 • c. Uw toestemming;
 • d. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten of wanneer wij dit verplicht zijn op grond van lokale en/of internationale regelgeving. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:

 • Overheidsinstanties zoals (fiscale) autoriteiten, de belastingdienst, opsporingsinstanties en toezichthouders.
 • Ketenpartners en aan Grevenbedrijfswagens.nl gelieerde ondernemingen.
 • Klanten en leveranciers van Grevenbedrijfswagens.nl.
 • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en dienstverleners dan wel andere leveranciers aan wie wij ondersteunende diensten uitbesteden.
 • Externe adviseurs zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.

Wanneer de derde waarmee uw gegevens worden gedeeld aangemerkt wordt als een verwerker (volgens de AVG) zullen wij bovendien een verwerkersovereenkomst sluiten met deze derde.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruik voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Beveiliging

Grevenbedrijfswagens.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, dit in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, het wissen, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u hiertoe een schriftelijk verzoek indienen via onderstaande contactgegevens.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover is te vinden op de website van de AP (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). Uiteraard zouden wij het fijn vinden als u eerst contact met ons op zou nemen, zodat wij kunnen kijken of we er samen uitkomen.

Cookiepolicy

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device (computer, tablet of smartphone) waarmee u onze website bezoekt. U kunt zelf uw voorkeuren instellen.

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Met onze functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website.

Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Wij maken ook gebruik van advertentie- en sociale mediacookies (inclusief webbakens en andere tracking- en opslagtechnologieën). Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses; beperken het aantal keren dat u een advertentie ziet; helpen bij het meten van de effectiviteit van de advertentiecampagne; retargeting op websites; en leren het gedrag van mensen begrijpen nadat ze een advertentie hebben bekeken. Ze worden meestal geplaatst namens advertentienetwerken met toestemming van de websitebezoeker. Ze onthouden dat u een site hebt bezocht en worden vaak gekoppeld aan sitefuncties van de andere organisatie. Dit kan van invloed zijn op de inhoud en berichten die u ziet op andere websites die u bezoekt.

Wij geven uw persoonsgegevens in beginsel niet door naar landen buiten de Europese Unie. Sommige cookies, web-beacons en andere tracking- en opslagtechnologieën die we gebruiken zijn afkomstig van externe bedrijven (cookies van derden) waarvan sommige gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Wij maken onder andere gebruik van Meta, Facebook, Google, Microsoft, YouTube, Instagram, Linkedin en Marktplaats om ons webanalyses en informatie over onze sites te verstrekken, die ook kunnen worden gebruikt om meetservices en gerichte advertenties aan te bieden. Deze bedrijven gebruiken programmeercode om informatie te verzamelen over uw interactie met onze sites, zoals de pagina’s die u bezoekt, de links waarop u klikt en hoe lang u op onze sites bent. Deze code is alleen actief terwijl u zich op één van de Grevenbedrijfswagens.nl websites bevindt.

Voor meer informatie over hoe deze bedrijven informatie namens ons verzamelen en gebruiken, verwijzen wij u naar hun privacybeleid: Facebook (Meta), Google & YouTube, Microsoft, Linkedin, Marktplaats

Wijzigingen in dit privacystatement

Wij kunnen dit statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven

Contact

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of overige vragen kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in onderaan de pagina.